Vážení zákazníci,

stavební a realitní společnost BAUTIN s.r.o. byla založena v roce 1999 za účelem nákupů stavebních pozemků, jejich zainvestování a následného prodeje. 

Od roku 2007 se provádění staveb pozemního stavitelství stalo hlavní náplní činnosti společnosti.

Společnost je autorizována k provádění a k projekční přípravě veškerých staveb pozemního stavitelství a orientuje se převážně na „dodávky na klíč“, tzn. že pro Vás kromě komplexní realizace stavby dokážeme zajistit i projektovou přípravu a stavební povolení či ohlášení.

V poslední době se specializujeme převážně na stavby rodinných domů, s čímž máme dlouholeté zkušenosti. Cílem je provedení rodinného domu dle smlouvy o dílo, jejíž součástí je nabídkový rozpočet. Pokud nedojde ke změnám ze strany objednatele, je cena díla dle nabídkového rozpočtu konečná a neměnná.


Od 10.7.2009 jsme zapsáni v seznamu odborných dodavatelů dotačního programu SFŽP Zelená úsporám. V rámci tohoto programu provádíme zateplování budov, včetně pomoci při získání dotace na tato opatření, vedoucí k úsporám energie.

Individuální přístup ke klientům je základní filozofií společnosti. Vždy se snažíme najít optimální řešení v průběhu realizace jak z hlediska termínů, technologií a materiálů, tak z hlediska financování stavby. Hlavní důraz klademe na kvalitu díla včetně dořešení veškerých detailů.

V případě Vašeho zájmu Vás rádi pozveme k osobnímu jednání, kde Vám poskytneme další informace.

S pozdravem 

  Ing. Ladislav Kodat

  jednatel společnosti

Kontaktní informace

BAUTIN, s.r.o.
Kubánské náměstí 1327/15
Praha-Vršovice
100 00
Česká republika
IČ:
25771922
DIČ